Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên mồn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0976.380.555

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2016.

Quản lý vận hành nhà chung cư là việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị kỹ thuật, các dịch vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro và hướng dẫn việc sử dụng nhà chung cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC :

Thông tư nêu rõ, các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì phải học toàn bộ chương trình quy định.

Thông tư mới quy định đối với các thành viên Ban quản trị nhà chung cư, ngoài yêu cầu phải học kiến thức về pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư; nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư… thì còn phải học thêm các kiến thức sau:

  • Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư;
  • Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư;
  •  Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư;
  • Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của người học.

II. GIẤY CHỨNG NHẬN :

Sau khi kết thúc các bài giảng và kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo căn cứ theo Thông tư 10/2015 của Bộ xây dựng. Giấy chứng nhận này có giá trị 5 năm.

  • Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên ban quản trị  ( theo phụ lục 06 của thông tư số 10/2015/TT-BXD )
  • ĐỐI VỚI NHỮNG CÁ NHÂN ĐÃ CÓ CHỨNG NHẬN  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VẬN HÀNH CHUNG CƯ THEO TT 14/2011  THÌ chứng chỉ sẽ có thời hạn 05 năm tính từ ngày thông tư 10/2015/TT-BXD có hiệu lực. Như vậy các học viên được cấp chứng nhận theo thông tư cũ thay vì chứng chỉ có hiệu lực mãi mãi thì chứng chỉ sẽ có hiệu lực tới tháng 2 năm 2021. Sau khi chứng chỉ hết hạn bắt buộc phải tham gia bồi dưỡng lại kiến thức nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư theo thông tư số 10/2015/TT – BXD

Lưu ý : Thông tư cũng quy định trong mục c phần 2 của điều 13.

các học viên tham gia khóa học vận hành chung cư sau khi kết thúc phần đào tạo lý thuyết, phải tham gia khảo sát , thực hành, viết báo cáo  kết quả thực hành theo nội dung quy định theo khoản 3 điều 9 của thông tư số 10/2015/TT-BXD.

DOWNLOAD TÀI LIỆU THÔNG TƯ : TẠI ĐÂY

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC :

ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin khóa học sớm nhất !!!!!

Học viên nếu cần hỗ trợ xin hãy liên hệ Ngọc Anh (0976.380.555) hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp tại đây nhé :

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hotline 1: 0976.380.555

Hotline 2: 0968.099.565

Tel: 04.6278.6555

Email: viendaotao@viendaotao.vn

Yahoo: viendaotao.giaoduc

Skype: viendaotao

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ