Thông báo lớp học CVC

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0976.380.555

THÔNG BÁO

V/v Đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Kính gửi: Quý Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

– Căn cứ nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

-Căn cứ quyết định số 2640/QĐ – BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

– Căn cứ nhu cầu đào tạo của cán bộ, công nhân viên đơn vị sự nghiệp;

Viện đào tạo trân trọng thông báo khai giảng khoá học “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ” như sau:

 1. Mục tiêu của khóa học:

Trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tuỵ phụ vụ Nhân dân.

 1. Đối tượng tham gia học:
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 1. Nội dung chương trình đào tạo:
STTNội dung Số tiết
1Phần I: Nền hành chính nhà nước88
Lý luận về hành chính nhà nước8
Pháp luật trong hành chính nhà nước8
Quyết định hành chính nhà nước8
Tổng quan về chính sách công8
Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước8
Quản lý tài chính công8
Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công8
Chính phủ điện tử8
Văn hoá công sở8
Báo cáo cải cách quản lý hành chính ở bộ, ngành và địa phương8
Báo cáo đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương8
2Phần II:  Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ28
Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ12
Chuyên đề báo cáo thực tiễn kết hợp  quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ04
Ôn tập04
Kiểm tra ( lần 1)
3Phần III: Các kỹ năng90
Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ12
Kỹ năng phân tích công việc16
Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức12
Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ12
Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật12
Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ12
Ôn tập4
Kiểm tra ( lần 22
4Phần IV: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận, bế giảng34
Khai giảng1
Đi thực tế8
Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá4
Viết tiểu luận cuối khoá18
Bế giảng và phát chứng chỉ3

 

 1. Lịch khai giảng : 14/05/2021
 2. Thời gian: Ngoài giờ hành chính
 3. Kinh phí: 3.500.000đ/ học viên

Ưu đãi: Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 05 ngày.

 1. Thủ tục tham gia học:
  – 02 ảnh  3*4
 • 01 chứng minh thư phô tô
 • 01 Bằng tốt nghiệp

Để biết thêm chi tiết, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Ms. Thanh Hà (0366626888, 0869869985);  Email: daotao.vdt@gmail.com.

Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị, doanh nghiệp.

Trân trọng thông báo!