Nội dung của khóa huấn luyện an toàn lao động

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0976.380.555

Hiện nay, khi đất nước ta đang dần hội nhập với nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp. Việc này đồng nghĩa với số lượng công nhân ngày càng nhiều và thời gian làm việc của họ ngày càng tăng. Và vấn đề tai nạn lao động lại một lần nữa trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội và nó chính là mối lo của các doanh nghiệp và những người lao động. Tai nạn lao động xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người lao động và làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì thế vấn đề an toàn lao động rất đáng được quan tâm. Và các khóa học huấn luyện an toàn lao động đã được tổ chức nhằm mục đích giảm thiểu tối đa các tai nạn lao động.

Nội dung của khóa huấn luyện an toàn lao động:
Khóa huấn luyện an toàn lao động là khóa học dành cho tất cả các đối tượng từ quản lý, chuyên trách về công tác an toàn lao động đến những sinh viên, người công tác ý tế, đang thử việc, học nghề nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình học tập và làm việc. Sau đây là nội dung của khóa huấn luyện an toàn lao động:

Chuyên đề 1: Bao gồm hệ thống các chính sách pháp luật về vấn đề an toàn vệ sinh lao động và các nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động gồm hiện trạng xảy ra các tai nạn lao động trên thế giới và ở Việt Nam. Hệ thống các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động bao gồm khái niệm, phân loại và những quy chuẩn an toàn lao động. Và quản lý của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

Chuyên đề 2: Nội dung của khóa huấn luyện an toàn lao động thứ 2 bao gồm những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Chuyên đề 3: Bao gồm tổng quan các quy định chung, tổ chức thực hiện đồng thời phân định trách nhiệm. Lập kế hoạch rồi tự kiểm tra, sau đó báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện công tác an toàn lao động.

Chuyên đề 4: Gồm những nguyên tắc cơ bản như khái niệm chung, những vấn đề nguy hiểm và có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Bên trên là những nội dung cơ bản mà bạn sẽ được huấn luyện ở khóa học an toàn loa động giúp các bạn nắm rõ hơn về khóa học này. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp hữu ích đối với các bạn.