Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0976.380.555

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016: người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Theo đó, nghị định 39 cũng có một số điểm mới như cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề phải hỗ trợ một lần bằng tiền cho học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành với mức ít nhất bằng 0,6 lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% mức suy giảm khả năng lao động được hỗ trợ thêm 0,16 lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm khả năng lao động 11%-80%; ít nhất bằng 12 lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động.

Người sử dụng lao động phải chi trả các chi phí điều tra tai nạn lao động. Người sử dụng lao động phải lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động đến khi người bị tai nạn lao động nghỉ hưu; riêng với trường hợp tai nạn lao động chết người, phải lưu trữ trong 15 năm.

 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

VP HN: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

VP HCM: 47/3 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn - tuyensinhvdt@gmail.com

HOTLINE: 0976.380.555 - 0968.099.565