Nhận hồ sơ lớp chuyên viên, chuyên viên chính tháng 5

Ngày khai giảng: 03/06/2017

Học phí: 3.500.000

HOTLINE: 0976.380.555

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC 

Số : 036/ TIEC – CV

THÔNG BÁO

V/V Nhận hồ sơ lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và hành chính doanh nghiệp

– Căn cứ vào công văn số 697/HCQG- ĐTBD ngày 10/6 năm 2016 của Giám Đốc Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thông Tin Và Truyền Thông về việc “Mở lớp đào tạo bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viênchuyên viên chính

– Căn cứ vào công văn số : 106 VĐTHVTGD ngày 10 tháng 06 năm 2015 của giám đốc Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục về việc phối hợp “Mở các khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

– Trang bị kiến thức, năng lực quản lý hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức thuộc liên hiệp hội và những cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu học.

– Mục đích nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ là cơ sở nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

– Đối với ngạch cán sự là cơ sở nâng ngạch chuyên viên đối với công chức cấp xã hưởng lương ngạch cán sự, xét ngacgj công chức hành chính đối với công chức các cấo đang hưởng ngạch cán sự.

– Việc tổ chức mở lớp tuân thủ theo đúng quy định hiện hành, học viên tham dự các lớp phảo theo đúng nội quy, quy chế học tập của học viện Hành Chính Quốc Gia.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

1.Đối với ngạch chuyên viên

– Học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc liên hiệp hội cà những cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội các doanh nghiệp, và các đối tượng khác có nhu cầu học.

2. Đối với ngạch chuyên viên chính.

– Học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc liên hiệp hội và những cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu học.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

– chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính theo đúng quy định của chính phủ và bội nội vụ được học viện hành chính trực tiếp đào tạo và cấp chứng chỉ.

IV. KINH PHÍ, PHÂN LỚP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Kinh Phí :

Đối với chương trình chuyên viên là : 3.500.000đ/01 hv/01 khóa học

Đối với chương trình chuyên viên chính là : 3.500.000 đ/ 01 hv/01 khóa học

2. Khai giảng:
 
Chuyên Viên: 16/05/2016
Chuyên Viên Chính: 03/06/2016
Địa điểm : Trường Đại học Thủy Lợi – Hà Nội
Thời gian học: 02 tháng

3. Địa Điểm thu hồ sơ và học phí

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

Số 451 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Di Động :  0976.380.555/0968.099.565

 Email : viendaotao@viendaotao.vn

4. Hồ Sơ bao gồm:

Đối với học viên được cơ quan cử đi học:

+ Quyết định cử đi học

+ đơn theo mẫu của học viện hành chính quốc gia: tải mẫu tại đây

+ 02 ảnh 3×4 ( ảnh chụp mới nhất trong vòng 06 tháng )

Đối với học viên không được cơ quan cử đi học:

+ sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c của bộ nội vụ: tải mẫu tại đây

+ Đơn theo mẫu của học viện hành chính quốc gia + 02 ảnh 3×4

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục

– Thông báo kế hoạch tới các cơ quan đơn vị có học viên tham gia học tập

– Phối hợp với Viện phát triển năng lực cộng đồng và môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia khóa học đầy đủ và đúng quy định.

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

VP HN: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

VP HCM: 47/3 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn - tuyensinhvdt@gmail.com

HOTLINE: 0976.380.555 - 0968.099.565