Lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học , trung học cơ sở , trung học phổ thông

Ngày khai giảng: Tháng 10/2021

Học phí: 2.500.000

HOTLINE: 0976.380.555

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ -TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Căn cứ theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 1. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TIỂU HỌC
 • Những người có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy môn: Tin học, Tiếng anh, Thể dục, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật.
 • Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY THCS- THPT
 • Những người có bằng cư nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
 • Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 1. LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ

Hiện tại trong thời điểm dịch Covid đang diễn ra phức tạp, chúng tôi xin phép gửi đến quý học viên lịch học Online:

Lịch khai giảng: Học tối thứ 2,4,6 trong tuần

Dự kiến khai giảng ngày 10/10/2021

Tối 19h-21h .

Học phí: 6.500.000VNĐ/học viên.

Vui lòng liên hệ phòng đào tạo: Hotline 0976380555 hoặc 0968.099.565 để nhận được sự tư vấn nhiệt tình và các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

 • Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 5 người trở lên và ưu đãi giảm đến 20% khi đăng ký nhóm từ 10 người trở lên.

 3.NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY TIỂU HỌC

Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn

 1. Nội dung phần kiến thức bắt buộc (31 tín chỉ)

 

 Học phần Tên học phầnSố tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Lý thuyếtThảo luận, thực hành
 

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

BB1Sinh lý học trẻ em22020
BB2Tâm lý học giáo dục22020
BB3Giáo dục học33030
BB4Giao tiếp sư phạm31560
BB5Quản lý hành vi của học sinh21530
BB6Quản lý nhà nước về giáo dục21530
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
BB7Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học21040
BB8Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh33030
BB9Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)31560
BB10Đánh giá học sinh32050
BB11Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học21040
THỰC TẬP SƯ PHẠM
BB12Thực tập sư phạm 12060
BB13Thực tập sư phạm 22060

 

 1. Nội dung phần kiến thức tự chọn (4 tín chỉ): Chọn 2 trong 7 học phần
Mã học phầnTên học phầnSố tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Lý thuyếtThảo luận, thực hành
TC1Tổ chức sinh hoạt chuyên môn21530
TC2Xây dựng môi trường giáo dục21530
TC3Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng21530
TC4Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học21530
TC5Phối hợp với gia đình và cộng đồng21530
TC6Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội21530
TC7Tổ chức hoạt động trải nghiệm21530

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN DẠY THCS-THPT

Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình:
– Khối học phần chung: 17 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn)
– Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ nhánh THCS, 17 tín chỉ nhánh THPT

 1. Khối học phần chung
Mã học phầnTên học phầnSố tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Lý thuyếtThảo luận, thực hành
HỌC PHẦN BẮT BUỘC (15TC)
A1Tâm lý học giáo dục22020
A2Giáo dục học21530
A3Lý luận dạy học21530
A4Đánh giá trong giáo dục31530
A5Quản lý nhà nước về giáo dục21530
A6Giao tiếp sư phạm21040
A7Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm3090
 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN (2TC)

A8Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông21530
A9Kỷ luật tích cực21530
A10Quản lý lớp học21530
A11Kỹ thuật dạy học tích cực21040
A12Ứng dụng CNTT trong dạy học21040
A13Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng21040
A14Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông21040
A15Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống21040
A16Giáo dục vì sự phát triển bền vững21530
A17Xây dựng môi trường giáo dục21530

 

 1. Khối học phần nhánh
Nhánh THCS (Phần B)Nhánh THCS (Phần B)Số tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Mã học phầnTên học phầnMã học phầnTên học phầnLý thuyếtThảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)
Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/ THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó
B1Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCSC1Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT22020
B2Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCSC2Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT21040
B3Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCSC3Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT21040
B4Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạmC4Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm3090
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06TC)
B5Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCSC5Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT21040
B6Thực tập sư phạm 1 ở trường THCSC6Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT3090
B7Thực tập sư phạm 2 ở trường THCSC7Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT21530
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCSC8Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT21530
B9Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THCSC9Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THPT21040
B10Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCSC10Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT21530

 

4.THỦ TỤC HỒ SƠ

 • Bằng đại học photo công chứng,
 • 01 Chứng minh thư photo,
 • 03 ảnh 3 x4,
 • 01 giấy khai sinh bản sao,
 • 01 Phiếu đăng ký học gửi qua mail.

 

 1. CHỨNG CHỈ

Học viên sau khi kết thúc khóa học, đạt đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ do Đại học Sư phạm Đại học Huế cấp.

Nếu bạn còn thắc mắc không biết học nghiệp vụ sư phạm ở đâu tốt nhất và học như thế nào trong mùa dịch này, hãy đăng ký ngay khóa học này của chúng tôi.

 

 • Tại sao học viên lại nên lựa chọn đăng kí khóa học này của Viện đào tạo và hợp tác tổ chức ?

– Học viên được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng.

– Học viên được tham gia khóa học sau mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào

– Thủ tục đăng ký nhanh gọn, có thể đăng ký trực tuyến;
– Lịch học linh hoạt, có học tối – học cuối tuần;
– Học phí ưu đãi tốt nhất, đảm bảo tính cạnh tranh;
– Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc – giá trị sử dụng vĩnh viễn.

Đặc biệt , chúng tôi cam kết đưa đến học viên chất lượng đào tạo tốt nhất với đội ngũ giảng viên ưu tú từ các Trường ĐH và Viện nghiên cứu hàng đầu.

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

VP HN: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

VP HCM: 47/3 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn - tuyensinhvdt@gmail.com

HOTLINE: 0976.380.555 - 0968.099.565