Lớp Phòng cháy chữa cháy tại TTTV trắc địa và xây dựng

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0906.149.688-01666626888

Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục kết hợp với Trung Tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phòng Cháy chữa cháy khai giảng lớp “Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy” cho Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng – 81 Trần Cung, Cầu giấy, Hà Nội

1. Huấn luyện sử dụng bình xịt

2. Huấn luyện sử dụng bình xịt

3. Huấn luyện sử dụng bình xịt

Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục

Bài viết liên quan