Tin tức

Viện đào tạo – địa chỉ học sơ cấp nghề uy tín
Tìm kiếm việc làm là một nhu cầu bức thiết trong xã hội hiện nay trong khi tỉ lệ người thất nghiệp đang ở mức cao. Chính vì thế, xác ...

Nội dung khóa học đấu thầu
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động
Ý nghĩa của khóa huấn luyện an toàn lao động
Đối tượng tham gia huấn luyện lao động
Tại sao cần phải huấn luyện an toàn lao động
Huấn luyện an toàn lao động – nâng cao nhận thức an toàn cho người lao động
An toàn hóa chất và những lưu ý
An toàn lao động hóa chất – Diễn tập tràn đổ hóa chất
An toàn lao động hóa chất – diễn tập cháy nổ hóa chất
An toàn lao động hóa học – Ứng phó sự cố hóa chất
Điều kiện làm người huấn luyện thực hành an toàn lao động
Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ văn phòng của Viện đào tạo
Viện đào tạo – nơi đào tạo chứng chỉ nghề hàn nhanh chóng, uy tín nhất