Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT

Ngày khai giảng:

Học phí:

HOTLINE: 0906.149.688-01666626888

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu. Trong đó, thông tư quy định nhiều nội dung như:

– Yêu cầu chung đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

– Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

– Các thông tin về thi sát hạch cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu và bồi dưỡng giảng viên đấu thầu

– Nội dung chương trình và thời lượng đào tạo khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Nội dung chi tiết thông tư 03/2016/TT-BKHĐT:

 

Bài viết liên quan