Tài liệu

Khóa học thực tế quản lý vận hành nhà chung cư tại Golden Palace
Chung cư Golden Palace có diện tích sàn gần 1600m2/ 14 căn hộ với diện tích từ 85.62 m2 đến 162.32m2. Đây là dự án được các nhà thiết kế đánh ...

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
Chứng chỉ kế toán trưởng Học Viện Tài Chính
Chứng chỉ kế toán trường đại học kinh tế quốc dân