Tin tức liên quan

Nhà ở thấp và nhiều tầng trong mối quan hệ giữa đô thị mới và cũ
(Xây dựng) – Nhà ở ít tầng và cao tầng là những thành phần không thể thiếu trong tạo lập môi trường ở các đô thị. Mô hình nhà ở ...

Giải pháp tích cực để hạ giá bất động sản
Một số biện pháp phòng cháy trên công trường xây dựng
Thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014