Đấu thầu

             Lịch khai giảng khóa học Đấu Thầu

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU
  Lớp Đấu Thầu tại HN Lớp Đấu Thầu tại HCM Học phí
Lớp CB K1: 12/01/2018 K2: 26/01/2018 K1:12/01/2018 K2: 26/01/2018 800.000đ
Lớp tối 18/01/2018 11/01/2018 17/01/2018 800.000đ
Lớp qua mạng 13/01/2018 20/01/2018 1.200.000đ