Chứng chỉ an toàn lao động

Điểm khác biệt khi lựa chọn chúng tôi là đơn vị đào tạo an toàn lao động
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC ” TRỤ SỞ : Tầng 4 Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội    VP HCM : 47/3 Đường 27 Phường Hiệp Bình Chánh, ...

Giấy phép huấn luyện an toàn lao động
Khai giảng lớp an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP
Mẫu chứng nhận, thẻ ATLĐ theo nghị định 44/2016
Tại sao chọn Viện là đơn vị đào tạo huấn luyện ATLĐ
Điều kiện làm giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động
Danh sách các đơn vị  đã tham gia huấn luyện ATLĐ – VSLĐ
Khóa học An toàn lao động hóa chất
Khai giảng lớp Giảng Viên Nguồn ATLĐ – VSLĐ
An toàn lao động trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH