Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ngày khai giảng: 15/04/2017

Học phí: Liên hệ

HOTLINE: 0906.149.688

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

Căn cứ Thông tư Số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định  về  công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về BHLĐ, ATLĐ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những rủi ro, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc tại cơ sở sản xuất,nhà máy, xí nghiệp..).

– Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốcViện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục xin thông báo Mở lớp An toàn lao độngVệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

IĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSLĐ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 139, ĐIỀU 150 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG :

– Nhóm 1: Người làm công tác quản lý an toàn lao động

– Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư.

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

II. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG,VỆ SINH LAO ĐỘNG :

1. Lớp quản lý Kỹ thuật an toàn- Bảo hộ lao động ( An toàn lao động – Vệ sinh lao động chung)

2. Lớp kỹ thuật An toàn điện

3. Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị  nâng

4. Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị chịu áp

5. Lớp kỹ thuật An toàn leo cao

6. Lớp kỹ thuật An toàn sử dụng hóa chất.

7.  Lớp kỹ thuật An toàn hàn điện – hàn hơi, nồi hơi, khí nén.

8. Lớp kỹ thuật An toàn trong vận hành, sử dụng gas khí đốt.

9. Lớp An toàn thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng.

10. Lớp An toàn làm việc trong không gian kín.

11. Lớp huấn luyện cán bộ làm công tác an toàn – bảo hộ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

12. Lớp kỹ thuật an toàn vận hành cẩu trục, thiết bị nâng hạ.

13. Lớp kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng xăng dầu, khí hóa lỏng LPG.

III. KHUNG NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 27

– Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây: Thời gian: 16h

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

– Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm: Thời gian: 48h

a) Kiến thức chung như nhóm 1;

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

– Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:  Thời gian: 30h

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

– Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau: Thời gian: 16h

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

IV. GIẢNG VIÊN:  Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy tại Cục ATLĐ, Các sở lao động, các tổng liên đoàn lao động… đáp ứng yêu cầu Thông tư 27/2013 về điều kiện giảng viên.

VI. KHUNG THỜI GIAN HUẤN LUYỆN, HỌC PHÍ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

1. Học phí học tại cơ quan/ doanh nghiệp: Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên hệ theo số điện thoại Ngọc Anh : 0906.149.688

2. Học phí học tập trung tại Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục:

STT Đối tượng Thời lượng (giờ) Học phí học lần đầu (đ/người) Học phí học định kỳ Bằng cấp tốt nghiệp
01 Nhóm 1 16 750.000 đ 400.000 đ Chứng nhận (2 năm)
02 Nhóm 2 48 900.000 đ 500.000 đ Chứng chỉ (5 năm)
03 Nhóm 3 30 800.000 đ 450.000 đ Chứng chỉ (5 năm)
04 Nhóm 4 16 400.000 đ 250.000 đ Sổ theo dõi (2 năm)

VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG BAO GỒM :

1. Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;

2. Phiếu đăng ký (Mẫu của Viện TIEC): ghi rõ chức vụ đang đảm nhiệm

2. Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.

Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hotline : 0906.149.688

Tel: 04.6278.6555

Email: viendaotao@viendaotao.vn

Yahoo: viendaotao.giaoduc

Skype: viendaotao

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội!

Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục

Bài viết liên quan