Vận hành chung cư

Lịch học khóa học quản lý vận hành chung cư và quản lý tòa nhà

Khóa học vận hành chung cư Khóa học quản lý tòa nhà
ĐỊA ĐIỂM Hà Nội Hồ Chí Minh Hà Nội Hồ Chí Minh
LỊCH HỌC Tối thứ 2  – Thứ 6 Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7
KHAI GIẢNG 15/08/2017

22/09/2017

01/08/2017 15/08/2017

22/09/2017

10/07/2017
HỌC PHÍ 2.300.000Vnđ 2.800.000vnđ 2.800.000vnđ 3.000.000vnđ

Mức học phí nói trên là mức học phí ưu đãi dành cho học viên đăng ký tham gia khóa học trước ngày khai giảng 5 ngày!

Tại sao nên chọn khóa học vận hành chung cư do Viện đào tạo tổ chức
Thông tư số 2/2016/TT-BXD quy định các thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ ...

Danh sách các lớp vận hành chung cư đã đào tạo
Khóa học vận hành chung cư, quản lý tòa nhà tại Hà Nội, Nghệ An tháng 9 năm 2017
Học phí ưu đãi và quyền lợi khi tham gia học tại Viện đào tạo
Khóa học vận hành chung cư, quản lý tòa nhà tại HCM tháng 8 năm 2017
Lớp VHCC dành cho thành viên BQT nhà chung cư
Lớp học quản lý toà nhà ngắn hạn
Lớp vận hành nhà chung cư chuyên sâu
Nội dung sơ lược khóa học quản lý tòa nhà
Nội dung sơ lược khóa học vận hành chung cư
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư