Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

An toàn lao động trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG
THÔNG BÁO KHÓA HỌC Kính gửi: Quý Cơ Quan – Căn cứ Nghị Định số 19/ NĐ–CP Ngày 22 tháng 3 năm 2016 của chính phủ quy định về kinh ...

18/11/2017
800.000/hv
Lớp nghiệp vụ xăng dầu, phòng cháy chữa cháy
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu và gas LPG
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
Những điều cần biết về lớp cửa hàng trưởng xăng dầu
Tiêu chuẩn, sự cần thiết theo học lớp cửa hàng trưởng xăng dầu