Quản lý nhà nước

Khóa học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
THÔNG BÁO – Căn cứ vào Công văn số 46/ICCDE-TIEC ngày 02/04/2017 giữa Viện đào tạo và Hợp tác giáo dục và Viện phát triển năng lực cộng đồng và ...

Lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên chính
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
Nhận hồ sơ lớp chuyên viên, chuyên viên chính tháng 5